Monthly Archives: February 2004

Nasyonal Sosyalist Sinema

20.yüzyılın halkla en çok bütünleşen sanat dalı olan sinema, bu özelliği nedeniyle siyasetin de en çok ilgi gösterdiği alan olmuştur. Sinema doğrudan propaganda için kullanılmasının yanı sıra dolaylı olarak da halkı yönlendirmede siyasetin faydalandığı araçlardan biridir. Bu yazıda nasyonal sosyalizmin … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment