Monthly Archives: August 2018

Türkiye’deki Sanat Alanında Kanon Kavramına Dair Bir Deneme

Bu metin Sanat Dünyamız Dergisi’nin 144. sayısında (Ocak 2015) ek olarak verilen Güncel Durum kitapçığında yayınlanmıştır.    Toplumun sanatı algılayışını şekillendiren en önemli unsurlardan biri olan kanonun bir kavram olarak sanat tarihi biliminde ortaya çıkışı 20. yüzyılda gerçekleşti. Kanon eski … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment